Tonica

Praktijk voor (koor)zang en coaching, Vorden

 stemvork

Als u tegen vragen, dilemma's, blokkades, angsten, onzekerheden, klachten (fysiek of mentaal) of uitdagingen aanloopt, waar u graag wat ondersteuning bij zou willen hebben dan kan ik u misschien verder helpen. Door middel van gesprek en allerlei oefeningen probeer ik u zelf bewust te laten worden van wie u bent, wat u wilt, wat u denkt en voelt en wat u kunt. In het bijzonder coach ik musici/zangers met problematiek op het gebied van stress en angst. Ten allen tijden blijft u de regie over uw leven houden. Ik haak alleen even aan en probeer net dat bij u los te maken, wat verandering teweeg kan brengen. Niet de gebeurtenissen in uw leven geven verandering en ontwikkeling, maar de manier waarop u erop reageert. 

Ik kan mij voorstellen dat u zich nu afvraagt: "Maar wat gaan we dan doen?". Tijdens de coachingssessies werk ik met een combinatie van gesprek en oefeningen. Het model waar ik vrijwel altijd mee werk is dat van de Rationeel Emotieve Therapie (RET). Hieronder vindt u meer informatie over deze aanpak. Verder maak ik gebruik van verschillende gesprekstechnieken, associatieve oefeningen, mindfulnessoefeningen, ademhalingsoefeningen, creatieve oefeningen en klankoefeningen. En natuurlijk zit er een belangrijk onderdeel 'thuis oefenen' aan vast, want veranderen kost tijd, inzet en doorzettingsvermogen.

 

Over Rationeel Emotieve Therapiequoteellis

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken (naar de Griekse wijsgeer Epictetus). Volgens Ellis ontstaan problemen vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen. Bij de theorie van RET wordt gebruikgemaakt van de letters ABC. A staat voor aanleiding (oorzaak); B staat voor de bril waardoor je kijkt (overtuiging); C staat voor consequentie (het gevolg) (Engels: Activating event; Belief; Consequence). De kern van de RET komt erop neer dat niet A de oorzaak is van C, maar B. In het Nederlands: het zijn niet de gebeurtenissen (A) in je leven die bepalen hoe je je voelt (C) maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt (of: de manier waarop je jezelf van het belang van die gebeurtenissen overtuigt) (B). Door oefening kunnen de overtuigingen (B) worden veranderd, kun je een andere bril beginnen opzetten. Dit kan op zo'n manier dat ze beter (realistischer, van minder tot niet irrationeel) bij de situatie (A) aansluiten. Een gevolg is dat het gevoel (C) dat hierbij hoort beter aansluit, positiever is: gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid e.a. worden minder frequent en kunnen vaker vermeden worden.

Sommigen hebben de indruk dat het rationele aspect van deze therapie erop is gericht om het gevoel (de emotie) uit te schakelen of te verzwakken. Niets is minder waar, emoties die passen moeten aangemoedigd worden. Het gaat erom dat er in nieuwe situaties, en in de verwerking van oude situaties, een reëel beeld wordt gevormd van de werkelijkheid. Een voorbeeld: een diep bedroefd gevoel na het overlijden van een naaste is een passende emotie. Maar een uitzinnige reactie bij het krijgen van een verkeersboete is meestal overdreven.

Kosten

Een life coaching kan bestaan uit een enkele sessie voorafgegaan door een intake of uit meerdere. We bepalen na de intake samen wat het beste resultaat gaat geven. Een intake is gratis en elke vervolgsessie (van ca. 1-1,5 uur) kost € 70 euro,-.