Tonica

Praktijk voor Koorzang en Coaching Vorden

 oranjemuzieknoten 


Ook thuis vanwege een koor dat stil ligt??

Vanaf eind augustus zouden de meeste koren weer een mooi nieuw zangseizoen gaan opstarten. Maar helaas kan dat dit jaar vaak niet, of niet volledig, in verband met de hernieuwde opleving van het Covid-19 virus. Met name de grote koren en de koren met wat oudere of kwetsbare leden nemen het zekere voor het onzekere en stellen het starten van de reguliere repetities uit. Hiermee ontstaat veel onzekerheid en zorg omtrent de continuïteit van het instuderen, van de zangkwaliteit en zelfs over het voortbestaan van de vereniging. Zelf ben ik koordirigent en ken deze problematiek maar al te goed. In mijn praktijk Tonica heb ik als tijdelijke invulling van de zangbehoefte, meer plaats en tijd ingeruimd voor zanglessen en coaching. Misschien is er bij uw leden ook behoefte aan het op peil houden van de stemconditie en vooral aan lekker blijven zingen. Daarom bied ik, na het succes van de zomerzanglessen, nu ook voor het najaar weer kleine zangles-pakketten aan die ook voor u en uw koorleden interessant kunnen zijn. Zo kunt u in het najaar van 2020 (vanaf 1 september) drie individuele lessen afnemen voor €70,- of zes voor € 140,-. Uiteraard is mijn lesruimte helemaal veilig ingericht om besmetting met het virus te voorkomen. Denkt u daarbij aan desinfectiemiddelen, een groot spatscherm tussen mij en de zang leerling en het waarborgen van voldoende afstand (minimaal 2,5 meter). De praktijk is in het buitengebied van Vorden in een boerderij. Wilt u dit aanbod ook onder de aandacht brengen van uw leden? Alvast hartelijk dank daarvoor. De vlag hangt al uit!!

vlag